Járórácsok

 

Általános tudnivalók

A járórácsok különböző anyagú, fő- és mellékbordából összeállított, személy- és adott esetben járműteher viselésére alkalmas sík testek. A rácsok teherviselő elemei mindig a megfelelően méretezett keresztmetszetű szalagacélból (esetleg más anyagból, pl.: rozsdamentes) készült főbordák. A járórácsok csak egy irányban (főborda irányban) teherviselők. Ezért elengedhetetlen a főborda hosszának egyértelmű megjelölése: mindenkor az elsőnek megadott táblaoldal méret. Az oldalak felcserélhetőségéből származó balesetveszély elkerülése végett célszerű a négyzet alakú rácsok tervezését elkerülni.
Amennyiben ez nem oldható meg, úgy mind a négy oldal megfelelő alátámasztása szükséges.

 

Alapfogalmak

A járórácsok alkotórészeit és más alapfogalmakat a következőkben lehet összefoglalni:

1. Főborda: a rács teherviselő eleme, élére állított szalagacél, a terhelési igény szerint megválasztott kersztmetszettel.

2. Mellékborda: a rács teherviselésében nem vesz részt, kifordulás ellen merevíti a főbordákat és azokkal együtt alkotja a rácsképet.

3. Szegőanyagok: a terhelésben nem vesz részt, a bordavégeket lezáró, a rácstáblákat lehatároló szalagacél vagy speciális profilú acéllemez: "U" vagy "T" -profil.

4. Rácsosztás: A fő- illetve a mellékborda tengelyek távolsága. Számos rácsosztási variáció lehetséges. Az alkalmazandó rácsosztás megválasztása a statikus tervezői szabadságát növeli. Lehetővé teszi az igényelt terhelés és a lényeges teherbírás összehangolását, optimalizálását. A rácsosztásnak a statikai szempontokon túl természetesen a fajlagos árra is jelentős kihatása van.

5. Rácskép: A fő- és mellékborda irányú osztás variálásával tetszőlegesen határozható meg.

6. Fényméret (rácsméret): A fő- és mellékbordák által határolt szabad (fény) felület.

7. Főborda irány: A járórácsokkal kapcsolatban a szélesség és a hosszúság fogalma nem használható, csak félreértést és beépíthetetlen terméket eredményez. Helyettük a két legfontosabb fogalom a főborda irány és mellékborda irány. A rácstábla méretek közül elsőnek megadott főborda méretet mindig alátámasztási tengelytől alátámasztási tengelyig mérik, a főbordákra merőleges szegő lemezek külső felületei között.

8. Túlnyúló alátámasztás (perem): A járórács alsó síkján egy vagy több oldalon túlnyúló, megnövelt magasságú és lemezvastagságú szegő lemezzel alakítható ki. Célja magasságkülönbség áthidalása vagy költségtakarékosság.

9. Szegélyléc (bokaléc): A szegélyléc felső síkján egy vagy több oldalt túlnyúló, megerősített és megemelt szegélykeret, amely megakadályozza a tárgyak leesését.

10. Szögacéllal keretezett rács: Olyan rács, melyhez egy vagy több oldalon szögacélt hegesztenek, kifelé és lefelé fordítva. Ezeknél a rácsoknál a szögacél keret a teherviselő, ezen fekszik fel a rács az építményre.

 

Anyagminőség

A járórácsok általában melegen és/vagy hidegen hengerelt ötvözetlen acélból készülnek.
A hagyományos acél alapanyagokon kívül a rácsok rozsdamenetes anyagból és alumíniumból is készíthetők.

 

Korrózióvédelem

Az acélrácsok korrózióvédő bevonata a tűzihorganyzás, mely a terméket külsőtéri és belsőtéri felhasználásra egyaránt alkalmassá teszi.
A tűzihorgany bevonatnak ki kell elégítenie a szabványban előírt követelményeket.
Az előkezelt járórácsokat min. 98,5 % tisztaságú horganybevonattal látják el, ami biztosítja, hogy normál mechanikai igénybevételnél (pl. közlekedés, ráhajtás) nem pereg le a horgany.

 

Hegesztés

A MEISER Ferroste Kft. A gyártás során a CO2 védőgázas ívhegesztést alkalmazza a járórácsoknál, a lépcsőfokoknál, a spirállépcsőknél, a könnyű fedlapok kereteinél és az acélszerkezetnél; míg az 1,5 mm vagy annál vékonyabb lemezből készült termékek (pl. építőipari normarácsok, csatornarácsok) esetében az Ar + CO2+ O2 kevert védőgázt (a LINDE cég CORGON 2 jelű termékének megfelelő keverék) használja. A hegesztett kapcsolat a teherviselésben nem vesz részt. Az alkalmazott kapcsolat fűzővarrat. A sarokvarrat minősége III. osztályú.

 

Terhelhetőség

A járórácsok megengedett terhelését a DIN 24537, a lépcsőfokokét és spirállépcsőkét a DIN 24531 szabványból, a MEISER, illetve Ferroste teherbírási táblázatból kell meghatározni, a DIN 1055 szabványban előírt hasznos terhek figyelembevételével.
A felsorolt DIN-szabványok kielégítik a magasépítési szerkezet terheiről szóló MSZ 15021/1 számú valamint a magasépítési szerkezetek merevségi követelményeiről szóló MSZ 15021/2 számú hazai szabvány követelményeit is.

 

Alkalmazási területek

Az alkalmazási területektől függően megkülönböztethetők:

- személyek teherviselésére alkalmas ún. járórácsok és az ezekből készült lépcsőfokok, spirál-lépcsők;
- a járművek teherviselésére alkalmas ún. nehézrácsok;
- a közterületek vonalmenti és pontszerű csapadékelvezető rendszerei az ún. csatornarácsok

 

A termék jelölése, csomagolása, tárolása

Minden egyes rács szegő lemezébe gyártóművi azonosító jelet préselnek, mely tartalmazza a rendelésszámot és a termék konkrét pozíció számát. Külön megállapodás esetén lakk filccel feliratozzuk mindazon azonosító jeleket, amelyekről a megrendelő a szállítóval előre megállapodik.
A szokásos csomagolás a rácstáblák egymásra fektetése, rakodása kb. 1,0-1,5 m magasságig (max. 1,5 tonna), majd 2 db acél pántoló szalaggal való átpántolása. Rakodáskor a kötegek alá párnafákat teszünk.
Külön megállapodás esetén mindazon megrendelői igények kielégítésére mód van, amiről a megrendelő a szállítóval előre megállapodik. A késztermékeket szabadon, párnafákon, pántolt rakatokban, megrendelésenként egymástól elkülönítve tároljuk.

 

Méretpontossági követelmények

A rácsokra és lépcsőkre vonatkozó méretpontossági követelményeket is a DIN 24537, a DIN 24531 és a DIN 24530 szabványok rögzítik, illetve itt találhatók további hivatkozások.
A rácsok alakpontosságára és gyártási tűréseire vonatkozó előírásokat és irányelveket a Német Járórácsgyártó Szövetség a RAL- GZ 638 sz. minőségbiztosítási kiadványban foglalja össze. Hazai előírások hiányában a MEISER Ferroste Kft. ezt alkalmazza.

 

Csatornarácsok megengedett gyártási tűrései

Csatornarácsnak nevezzük azokat a keskeny rácsokat, amelyeknél az oldalak hosszúsági és szélességi aránya eléri vagy meghaladja a 4/1-et. A csatornarácsokra a 15-25. ábra kapcsán részletezetteknél szigorúbb alakpontossági előírások vonatkoznak, melyeket gyakran egyedi igények szerint a vevők külön, általában a termékről készült műszaki dokumentációban kötnek ki.
A csatornarácsok rendelésénél alkalmazott gyakorlat, hogy a vevő mintadarabot ún. Muster-t ad át a gyártónak. A muster által megtestesített méretek helyettesítik a műszaki dokumentációt, a mintadarabnak való megfelelés az áru műszaki átvételének feltétele.

 

 

Szakkifejezések

 

 


Osztáskép

Az osztásképet jelentősen meghatározza a főbordák és mellékbordák eltérő távolsága. Minden táblázatban az első méret a főbordák, a második méret a


o

mellékbordák egymástól való távolságát jelöli. Ezt jelen példában a 30x10 és 10x30 mm osztással szemléltetjük.


Mellékbordák

A mellékbordák a főbordákra merőlegesen futnak és azokat összekötik egymással. A találkozási pontokban egymásba vannak préselve, néhány esetben hegesztéssel erősítve.

 Főbordák

A főbordák teherviselő, függőlegesen álló laposacélok, melyek egymással párhuzamosan futnak az egyik alátámasztástól a másik alátámasztásig.

 


Járórácsok felfekvése

Az alátámasztásokon felfekvő oldalak mindig a főbordavégek. A felfekvésnek meg kell egyeznie a főborda-magassággal de nem lehet kevesebb 30 mm-nél.

 


Szegések

Minden rács körbe van szegve az előírások szerint laposacéllal, T-profillal vagy U-profillal.


Rácsosztás

A fényméret (a) a főbordák és mellékbordák közötti távolság.
A rácsosztás (b) a főbordák és mellékbordák egymáshoz mért távolsága bordaközéptől bordaközépig mérten.

 


Szögacél szegés

Egy vagy több oldalon a rácsra hegesztett szögacél szegés. A szögacél szárának a hossza legalább a főbordával megegyezőnek kell, hogy legyen.


Visszacsípés

A főborda-végek és szegőanyagok visszacsípése a felfekvési helyeken.

 


Bokaléc

Felfelé irányuló megerősített és megnövelt járórács szegés.Lefele túlengedett szegés

Lefelé irányuló megerősített és megnövelt járórács szegés egy bizonyos beépítési magasság eléréséhez.

 


Kivágások

Kivágások a rácson illetve rácsban. A 0,5 méter alatti kivágás kisalakos vágásnak számít.