Csatornarácsok


A környezet kultúrált alakítása ma már megköveteli, hogy a közterületeken, magántelkeken a csapadékvíz elvezetését korszerű formában oldjuk meg.

Ezen igény kielégítésére különböző alépítményi rendszerekhez szolgálnak megoldásként a csatornarács termékek.

A közterületeken a 253/1997. (XII.20.) sz. kormányrendelet szerint legfeljebb 20*20 mm, vagy ennél kisebb fényméretű rács alkalmazható. A felhasználási céloknak megfelelően ezek a rácstermékek keskeny beépítési méretűek (120-300 mm szélesek), jellemz?en 1000 és 1500 mm hosszú, kis önsúlyú, ugyanakkor nagy fajlagos terhelhet?ség? rácselemek.